Informace v angličtině

  • Zdarma e-book Earthing ke stažení zde
  • Zdarma e-book Going organic ke stažení zde

Hledání vědeckého důkazu, že kontakt se zemí má vliv na lidskou fyziologii a lidské zdraví, počíná u Drs. Karola a Pawla Sokala v Polsku a Clinta Obera ve Spojených státech v devadesátých letech.

Výzkum, který následoval, poskytl fascinující důkaz dokládající to, že země generuje silné pozitivní změny elektrického nastavení/statusu těla a electrodynamiky krve, a obnovuje přirozené mechanismy sebeléčení a seberegulace.

Víme, že země umožňuje přenos elektronů (zemské přirozené, jemné energie) do lidského těla. Víme, že zánět v těle je způsoben volnými radikály a že volné radikály jsou neutralizovány elektrony z jakéhokoli zdroje. Elektrony jsou zdrojem neutralizujicí síly antioxidantů.

Ve studiích o uzemnění, stejně jako ve zpětných vazbách, které poskytly tisíce jednotlivců, kteří se uzemnili, dostáváme/získáváme neustálý důkaz o tom, že bolest, kterou lidé zakoušeli, se uzemňováním zmenšuje. Tato umenšení bolestivosti dokládají, i když nedokazují, že záněty se redukují. Nicméně studie ukazují zřetelně tímto směrem.

Doufáme, že důkazy, které byly doloženy do dnešního dne, inspirují další vědce k provedení dalších rozsáhlejších studií, aby se dále objasnily zdravotní benefity uzemňování.

 

Studie o uzemňování v angličtině

 

Komentáře k uzemňování

 

Prohlášení Earthing Institutu (UK)

 

Matteo Tavera

Video