Užitečné

Zásady a ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost SPIRITED, s.r.o., IČ 27113922 se sídlem Tobrucká 710/19, Praha 6, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97268. (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Tobrucká 710/19, 160 00, Praha 6

email: info@uzemnise.cz

telefon: 606 643 873

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Jak zapojit?

1/ Zkontrolujte správnou funkčnost svých elektrických zásuvek

Dříve než produkt použijete, vyzkoušejte, zda je zásuvka správně uzemněná. Použijte k tomu tester zásuvek.

Pokud používáte námi dodávaný tester, správná indikace jsou tři světýlka nebo jedno světýlko. Pokud tester svítí jinak, zásuvku pro uzemnění nemůžete použít, protože není správně uzemněná. Budete tedy muset pro uzemnění použít uzemňující kolík nebo jinou zásuvku.

Je třeba zdůraznit, že i v případě, že by vaše zásuvky nebyly zapojeny správně, nehrozí při používání uzemňujících produktů nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože naše výrobky mají vestavěnou bezpečnostní ochranu. Nicméně, pokud je vaše zásuvka nesprávně zapojena, nedostane se Vám příznivých účinků uzemnění.

2/ Jak produkt zapojit?

1/ Zapojte jeden konec uzemňujícího kabelu do šedé plastové uzemňující zástrčky.
2/ Kulatý profil banánku koncovky a hranatý profil dírky v zástrčce má zajistit lepší ukotvení kabelu, proto zapojení může jít trochu ztěžka.
3/ Zástrčku dejte do správně uzemněné zásuvky nebo použijte uzemňujícímu kolík, který jste umístili venku do země.
4/ Druhý konec kabelu nacvakněte k uzemňujícímu produktu.
5/ Nyní je produkt je uzemňený.

Poznámka: Uzemňující zástrčka má 2 přípojné zdířky, takže současně mohou být připojeny 2 kabely (2produkty).

Obecný postup zapojení a vodivosti najdete ke stažení zde ve formátu pdf: produkt

 

 

Jak pečovat?
 

Zde najdete jednotlivé návody ke stažení:

Většina produktů vyžaduje zvláštní péči, prosím věnujte zvláštní pozornost jak o něj pečovat a zacházet s ním. Při případné reklamaci na to bude brán zřetel. 
 • Některé produkty stačí jen otřít vlhkým hadříkem. (jógamatka, masážní podložka, univerzální podložka).
 • Produkty,  které se perou (např. prostěradla a polštáře) vyžadují speciální pěči.
  Obsahují stříbrná nebo zlatá vlákna, která mohou špatným užíváním a praním ztratit svoji vodivost. Ke všem takovým produktům najdete v záložce soubory s návodem a péčí o produkt ke stažení ve formátu pdf. Tyto soubory automaticky zasíláme také emailem při odesílání balíčku. 

O některé produkty není třeba pečovat (např. příslušenství, náramky)

TAKÉ V ZÁLOŽCE SOUBORY U KAŽDÉHO PRODUKTU NAJDETE NÁVOD K ZAPOJENÍ I JAK O PRODUKT PEČOVAT.

Platební metody

Máme tři možnosti platby pro české zákazníky a dvě možnosti pro zákazníky ze Slovenska:

 • všechny hlavní platební karty 
 • bankovní převod
 • dobírka

Slovensko:

 • všechny hlavní platební karty 
 • bankovní převod
Doprava

Kupované zboží je zasíláno různými způsoby v závislosti na Vaší lokaci, váze zásilky a volbě poštovného. Snažíme se o nízké dopravní ceny a bezpečný a efektivní způsob doručení.

Cena dopravného se Vám zobrazí po vložení kupovaného zboží do košíku.

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem